ZMIANY W PRAWIE TELEKOMUNIKACYJNYM

ZMIANY W PRAWIE TELEKOMUNIKACYJNYM, ZGODNIE ZE ZMIANĄ USTAWY PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE Z DNIA 10 MAJA 2018 R. O ZMIANIE USTAWY – PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW (DZ.U. 2018, POZ. 1118).   Szanowni Klienci,   informujemy, że od 12 grudnia...